Centrum Medyczne Dietla 19 (Grupa UNO-MED)

Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 422 55 96 w godzinach 10.00 - 20.00

Zespół

Stanowimy zgrany zespół doświadczonych specjalistów. Wzajemnie się wspieramy naszą wiedzą, razem konsultujemy trudniejsze przypadki wiedząc, że naszym wspólnym celem jest zdrowie pacjentów.

 • dr hab. n. med.
  Izabella Karska-Basta

  Jest lekarzem w trzecim pokoleniu. Miłość i pasję do tego zawodu zaszczepił jej Dziadek – w latach 30 tych Asystent Kliniki Ginekologiczno-Położniczej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jego zdaniem istotę zawodu lekarza najlepiej wyrażała XIX wieczna dewiza francuska: ” Niekiedy wyleczyć, często pomóc, zawsze pocieszyć”. I to stało się motto jej pracy.

  Ukończyła w 1998 Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 roku z wynikiem bardzo dobrym zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskała specjalizację z zakresu okulistyki. Wśród jej zainteresowań główne miejsce zajmują choroby siatkówki. Ma ogromne doświadczenie w diagnostyce (angiografia fluoresceinowa, indocjaninowa, OCT, USG) i leczeniu (PDT, iniekcje doszklistkowe anty-VEGF, laseroterapia) schorzeń siatkówki, naczyniówki a szczególnie plamki.

  Od 10.2001 jest zatrudniona w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ CM w Krakowie na stanowisku Adiunkta, od 2015 Kierownik Pracowni Angiograficzno Retinologicznej Kliniki Okulistyki UJ CM Kraków. W 2011 obroniła z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – praca pt. „Właściwości sieci fibrynowej u pacjentów z zakrzepami żył siatkówki.”

  W maju 2023 roku na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji: ” Od zrozumienia do skutecznego leczenia: rola wybranych czynników zapalnych, angiogennych, autoimmunologicznych w patogenezie  centralnej surowiczej chorioretinopatii” oraz oceny aktywnosci naukowej uzyskała stopień naukowy DOKTORA HABILITOWANEGO nauk medycznychn na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

  Od 2008 roku pracuje też w prywatnym Gabinecie Okulistycznym – teraz Centrum Medycznym Dietla 19. Poza badaniem czy leczeniem stara się zawsze znaleźć czas na rozmowę z każdym pacjentem i jego rodziną.

  Praktyki zawodowe:

  • 1-31.08.2005 Staż European Society of Ophtalmology – Klinika Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego, Gent, Belgia
  • 1.08.2006-31.10.2006 IFOS/ICO International Fellowship – Klinika Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego, Gent, Belgia
  • 2010 – 4 miesięczny staż chirurgii szklistkowo-siatkówkowej – Klinika Okulistyki Ljubljana, Słowenia
  • 06. 2022 Staż dydaktyczny w ramach projektu ZintegrUJ – Eye Hospital University Medical Centre; Ljubljana Słowenia

  Kursy szkoleniowe:

  • 2017 Current Clinical practices in Retinal Diseases, Hadassah Medical Center; Jeruzalem, Izrael
  • 2017 Preceptorship held at Instituto de Microcirugía Ocular (IMO); Barcelona, Hiszpania
  • 2018  Medical Retina Academy Meeting; Kopenhaga, Dania
  • 2023 International Scientific Speaker Academy Zurich, Szwajcaria

  Kursy szkoleniowe:

  • 2015 Preceptorship at Moorfields Eye Hospital, London Wielka Brytania
  • 2015 Preceptorship at the Department of Ophthalmology in the Tel Aviv Medical Center, Izrael
  • 2013 Central and Eastern Europe Preceptorship Programme – Retinal Diseases University of Bonn, Germany

  Funkcje:

  • Wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia AMD
  • Vice-Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego PTO
  • Kierownik Pracowni Angiograficzno Retinologicznej Kliniki Okulistyki UJ CM Kraków
  • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
  • Członek OOG (Ophthalmic Oncology Group)
  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
  • Członek EVER – European Association for Vision and Eye Research

  Dorobek naukowy:

  • Autor i współautor licznych publikacji naukowych (vide poniżej) oraz wystąpieo na zjazdach w kraju i za granicą.
  • Wykładowca na spotkaniach Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem Uniwersytecie Trzeciego wieku. Asystent prowadzący zajęcia i wykłady ze studentami wydziału lekarskiego, stomatologii, dietetyki, ratownictwa medycznego WL UJ oraz studentami Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ.
  • Współbadacz w Badaniach Klinicznych od 2012 roku dotyczących nowych metod leczenia AMD, CRVO, BRVO, DME.

  Opracowanie wraz z grupą ekspertów Wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczących:

  • Leczenia neowaskularyzacji naczyniówkowej w patologicznej krótkowzroczności.
  • Leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
  • Wytyczne PTO – obrzęk plamki w CRVO, BRVO (niedrożności naczyo żylnych siatkówki)
  • Stanowisko grupy eksperckiej na temat stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zadmy u pacjentów chorych na cukrzycę

  Współautorka książek:

  1. Swept Source OCT w diagnostyce patologii tylnego bieguna oka i nowotworów wewnątrzgałkowych. Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2018
  2. Onkologia Okulistyczna PZWL 2020
  3. Chirurgia okulistyczna PZWL 2021
  4. Autoimmunologiczne choroby narządu wzroku PZWL 2022
  W ramach kampanii edukacyjnej zachowajwzrok.pl ukazał się w TOK FM świetny podcast z udziałem dr Izabelli Karskiej-Basty.

  Niektóre publikacje:

  1. Karska Basta Izabella, Pociej-Marciak, Weronika,Chrząszcz Michał, Kubicka-Trząska Agnieszka, Romanowska-Dixon, Bożena, Sanak, Marek Altered plasma cytokine levels in acute and chronic central serous chorioretinopathy. Journal: Acta Ophthalmologica, 2020
  2. Izabella Karska-Basta,Weronika Pociej-Marciak, Michał Chrząszcz, Katarzyna Żuber-Łaskawiec, Marek Sanak, Bożena Romanowska-Dixon: Quality of life of patients with central serous chorioretinopathy – a major cause of vision threat among middle-aged individuals.: Arch Med Sci: 2020
  3. Justyna Ruchała, Michał Chrząszcz, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon.Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego. Okulistyka 2019 : R. 22, nr 2, s. 21-24,
  4. Justyna Ruchała, Michał Chrząszcz, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon.: Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego. Okulistyka: 2019
  5. Magdalena Dębicka-Kumela, Izabella Karska-Basta, Anna Markiewicz, Anna Bogdali, Joanna Kowal, Bożena Romanowska-Dixon. Analiza kliniczna i histopatologiczna 312 guzów spojówki leczonych chirurgicznie. Klinika Oczna: 2019
  6. Joanna Kowal, Anna Markiewicz, Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Bogdali, Barbara Jakubowska, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon. Analysis of local recurrence causes in uveal melanoma patients treated with 125I brachytherapy – a single institution study. Journal of Contemporary Brachytherapy: 2019
  7. Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Markiewicz, Izabella Karska-Basta, Joanna Kowal, Bożena Romanowska-Dixon. Cechy kliniczne i klasyfikacja histopatologiczna 305 guzów spojówki leczonych chirurgicznie w materiale własnym ze szczególnym uwzględnieniem ubarwienia i danych z wywiadu. Klinika Oczna: 2019
  8. Katarzyna Żuber-Łaskawiec, Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Weronika PociejMarciak, Bożena Romanowska-Dixon. Non-responsiveness and tachyphylaxis to anti-vascular endothelial growth factor treatment in naive patients with exudative age-related macular degeneration.: Journal of Physiology and Pharmacology: 2019 : Vol. 70, nr 5, s. 779-785
  9. Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Sylwia Dziedzina, Marek Sanak, Bożena Romanowska-Dixon.: Polimorfizmy genów HTRA1 rs11200638 oraz ARMS2 rs10490924 i ich wpływ na wyniki leczenia doszklistkowymi iniekcjami czynnika anty-VEGF u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.: Klinika Oczna 2017
  10. Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Michał Chrząszcz, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon. Toxocara Optic Disc Granuloma : Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography Findings, Case Reports in Ophtalmology 2019 : Vol. 10, nr 3, s. 339-343
   Autorzy: Małgorzata Kopeć, Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon: Zastosowanie angiografii fluoresceinowej w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu zapaleń naczyń siatkówki oraz zapaleń siatkówki i naczyniówki. Okulistyka 2019 : R. 22, nr 2, s. 29-33, Tytuł oryginału: Vitreoretinal interface anatomy in wide-field optical coherence tomography. Przegląd Lekarski: 2017 : T. 74, nr 9, s. 415-418,
  11. Michał Chrząszcz, Karolina Gerba-Górecka, Barbara Jakubowska, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon: Zastosowanie ultrabiomikroskopii w praktyce okulistycznej.Okulistyka: 2019 : R. 22, nr 2, s. 3-6,
  12. Izabella Karska-Basta, Michał Chrząszcz, Agnieszka Kubicka-Trząska, Weronika Pociej-Marciak, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon: Charakterystyka druz z zastosowaniem współczesnych multimodalnych metod obrazowania siatkówki.: Klinika Oczna: 2018 : R. 120, nr 3, s. 144-149
  13. Monika Węglarz, Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon: Przeciwciała przeciwsiatkówkowe jako czynnik etiopatogenetyczny i marker uszkodzenia siatkówki w przebiegu schorzeń tylnego odcinka oka: Klinika Oczna 2018 : R. 120, nr 1, s. 46-50,
  14. Autorzy: Katarzyna Kozicka, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon: Teleangiektazje plamkowe – wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne: Klinika Oczna: 2018 : R. 120, nr 2, s. 93-96,
  15. Cesarean section and eye disorders. Karska-Basta I, Tarasiewicz M, Kubicka-Trząska A et al Ginekol Pol. 2016;87(3):217-21.
  16. The genetic variability of complement system in pathogenesis of age-related macular degeneration. Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, Dziedzina S, Sanak M. Klin Oczna. 2015;117(2).
  17. Utility of optical coherence tomography in assessing macular anatomy after conventional surgical repair of rhegmatogenous retinal detachment. Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, et al. Klin Oczna. 2015;117(3):160-4.
  18. Photodynamic therapy in a patient with chronic central serous chorioretinopathy–a case report. Pociej W, Karska-Basta I, Kolár L, Oleksy P, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2014;116(1):28-31.
  19. Current concepts in pathogenesis of age-related macular degeneration. Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2014;116(4):277-82.
  20. Thrombophilia – a risk factor of retinal vein occlusion?. Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska A, Romanowska-Dixon B, Undas A. Klin Oczna. 2013;115(1):29-33.
  21. A new insight into retinal vein occlusion pathogenesis. Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska A, Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2013;115(4):269-74.
  22. Altered fibrin clot properties in patients with retinal vein occlusion. Karska-Basta I, Kubicka-Trząska A, Romanowska-Dixon B, Undas A. J Thromb Haemost. 2011 Dec;9(12):2513-5.
  23. Acute retinal necrosis–a case report. Oleksy P, Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska et al. Klin Oczna. 2011;113(4-6):165-7.
  24. Pregnancy and the eye. Kubicka-Trzaska A, Karska-Basta I, Kobylarz J, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2008;110(10-12):401-4. Review. Polish.
  25. Guidance for the treatment of neovascular age-related macular degeneration (AMD). Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska A, Oleksy P, Romanowska-Dixon B. Przegl Lek. 2009;66(11):972-5.
  26. Serum antiretinal antibodies (ARA) in patients with choroidal melanoma–preliminary report. Kubicka-Trzaska A, Karska-Basta I, Krukierek-Małec K. Klin Oczna. 2005;107(10-12):642-5. Polish.
  27. I Karska-Basta, W Pociej-Marciak, A Kubicka-Trząska, B Jakubowska, J Miniewicz-Kurkowska, B Romanowska-Dixon. Leukokoria – diagnostyka różnicowa. Okul. Dypl.: 2015 : T. 5, nr 3, s. 21-37
  28. I Karska-Basta, A Kubicka-Trząska, J Jędrychowska, P Oleksy, Bożena Romanowska-Dixon Miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu obrzęku plamki o różnej etiologii.: Okulistyka 2014 : R. 16, nr 3, s. 74-77
  29. A Kubicka-Trząska, I Karska-Basta. Macula – the place of many pathological Lesions development: Okulistyka 2014 : R. 16, nr 4, s. 15-21
  30. A Kubicka-Trząska, I Karska-Basta, J Miniewicz-Kurkowska, P Oleksy, et al. Results of Intravitreal Aflibercept Treatment in Eyes Resistant to Ranibizumab and Bevacizumab in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration. Okulistyka: 2014 : R. 16, wyd. spec. czerwiec, s. 9-13
  31. J Kobylarz, I Karska-Basta, B Romanowska-Dixon. Leczenie siatkówczaka Okulistyka po Dyplomie: 2014 : T. 4, s. 10-21
  32. Magdalena Dębicka-Kumela, Izabella Karska-Basta, Anna Napora-Krawiec, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek. Zespół Irvine’a-Gassa – opis przypadku.: Magazyn Lekarza Okulisty: 2010
 • dr n. med.
  Piotr Oleksy

  2007 – 2014 pracował w Szpitalu Uniwersyteckim UJ w Krakowie.

  Schorzeniami siatkówki w tym AMD zajmuje się od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenie nabierał w trakcie specjalizacji w Klinikach w kraju jak również na stażach w wiodących ośrodkach Europejskich. Jest autorem i współautorem wielu artykułów drukowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą oraz referatów wygłaszanych na międzynarodowych Sympozjach. W 2013r z wyróżnieniem obronił  pracę doktorską pt:” Charakterystyka kliniczna i standaryzacja postępowania u pacjentów z rozpoznanym ograniczonym naczyniakiem naczyniówki” za co w 2014r otrzymał nagrodę nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. Prof. Marka Sycha

  Ukończone szkoły

  • Uniwersytet Jagielloński CMUJ
  • Faculte de Medecine Rene Descartes Paris 5 Universite de Medicine Paris V, Francja
  • Faculte de Medecine de Strasbourg – Universite Louis Pasteur, Francja

  Praktyki Zawodowe:

  • 10.2006 – 06.2007 – Faculte de Medecine de Strasbourg – Universite Louis Pasteur, Francja – program  Sokrates-Erasmus
  • 03.2007 – Universite Luis Pasteur; Service de Ophtalmologie, Strasbourg, Francja (oddział okulistyki)
  • 21.01.2013-17.02.2013 – Staż chirurgiczny w oddziale okulistycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Antwerpii, Belgia wspieranym przez Europejskie Stowarzyszenie Chirurgów zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS).
  • 20.01.2014-16.02.2014 – Staż chirurgiczny w oddziale okulistycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Dijon, Francja wspieranym przez European Board of Ophthlamology (EBO).

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists

  Publikacje

  • Oleksy P, Krupiński M, Bronikowska M “Efficacy of trranspupillar thermotherapy (TTT) in patients with exsudative age-related macular degeneration (AMD)”, Przegląd Lekarski 2006/63/suplement 2, s.53, p.212
  • Krupiński M, Bronikowska A, Bronikowska M, Oleksy P “Jakie choroby okulistyczne są wskazaniem do porodu metodą cięcia cesarskiego?”, Przegląd Lekarski 2007/64/suplement 1, s.68, p.272
  • Karska-Basta I., Kubicka-Trząska A., Oleksy P., Romanowska-Dixon B.: Współczesne metody leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD). Przegląd Lekarski 2009,66,11,972-975.
  • Pogrzebielski A., Oleksy P, Orłowska-Heitzman J, Romanowska-Dixon B : Alveolar soft-part sarcoma metastasis to the choroid. The American Journal of Case Reports, 2010;11:35-38 2010;11:35-38
  • Oleksy P, Pogrzebielski A, Karska-Basta I, Romanowska-Dixon B: A case of choroidal breast cancer metastasis in a male. – Klinika Oczna 2010;311 (10-12)
  • Oleksy P, Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, Romanowska-Dixon B: Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia barwnikowa  (APMPPE) – dylematy terapeutyczne – Klinika Oczna 2011;112 (4-6):127-130
  • Oleksy PKarska-Basta IKubicka-Trzaska ARomanowska-Dixon B „Ostra martwica siatkówki – case report”. Klin Oczna. 2011;113(4-6):165-7.
  • Oleksy P,  Karska-Basta I, Jakubowska B, Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B: „Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej (PDT) u chorego leczonego z powodu objawowego ograniczonego naczyniaka naczyniówki – Okulistyka po Dyplomie 2012/01
  • Oleksy PKarska-Basta IKubicka-Trzaska A, Pociej W, Romanowska-Dixon B: „Naczyniak włośniczkowy siatkówki czy warto wykonać pars plana witrektomię ? – case report – Okulistyka (2/2014)
  • Pociej W, Karska-Basta I, Kolar L, Oleksy PRomanowska-Dixon B: „ Terapia fotodynamiczna u pacjenta z przewlekłą centralną surowiczą chorioretinopatią – opis przypadku – Klinika Oczna (2014,116(1))
  • Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Joanna Miniewicz-Kurkowska, Piotr Oleksy, Monika Węglarz, Joanna Kobyblarz, Bożena Romanowska-Dixon „Wyniki leczenia doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem opornych na leczenie ranibizumabem i/lub bewacyzumabem” – Okulistyka (06/2014)
  • Oleksy P, Karska-Basta I, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B „Diagnostyka i leczenie ograniczonych naczyniaków naczyniówki” – Okulistyka 1/2017
  • Oleksy P „Skuteczność ranibizumabu w idiopatycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej – opis serii przypadków” – Ophthatherapy 03/2017 vol. 4/NR1(13)
 • Lek. med.
  Weronika Płutniak

  Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Specjalizację z zakresu okulistyki odbyła w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje od 2008r. W swojej dotychczasowej pracy nabyła doświadczenie z zakresu diagnostyki i leczenia chorób oczu u dzieci i dorosłych. Przyjmuje Pacjentów w każdym wieku, także dzieci. Diagnozuje schorzenia przedniego odcinka oka, jaskrę, zaćmę i zaburzenia tylnego odcinka oka, chorób siatkówki. Wykonuje badania diagnostyczne (OCT, angiografia fluoresceinowa, indocyjaninowa, angio OCT) oraz przeprowadza leczenie (laseroterapia, PDT, iniekcje doszklistkowe anty-VEGF).

  Od wielu lat jako badacz prowadzi Badania Kliniczne nad zastosowaniem Innowacyjnych Terapii schorzeń siatkówki (cukrzycowy obrzęk plamki, wysiękowa postać AMD, zanik geograficzny, obrzęk plamki w przebiegu zapaleń błony naczyniowej oka, krótkowzroczność)

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists

  Szkolenia:

  • 2023 Postępowanie w krótkowzroczności dla soczewek MiYOSMART.
 • dr n. med.
  Anna Leśniak

  Specjalizację z zakresu okulistyki odbyła w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej. Rozwój zawodowy oparty jest o zainteresowania chorobami wzroku i zaawansowanymi metodami ich leczenia. Praktyka w ramach rezydentury stanowi główne pole doświadczeń w dyscyplinie onkologii okulistycznej.

  Wśród zainteresowań jest również medycyna estetyczna. Doświadczenie zdobyte na licznych szkoleniach, konferencjach i kursach mistrzowskich pozwoliło na podjęcie trwającej już 5 praktyki w gabinetach medycyny estetycznej. Wśród gamy zabiegów znajdują się metody rewitalizacji skóry na bazie osocza bogatopłytkowego, wiele form mezoterapii igłowych, zabiegów antiaging; zabiegi na bazie kwasu hialuronowego i botoxu, a także lifting i korekty estetyczne z użyciem wchłanianych nici, stanowiących alternatywę chirurgii estetycznej.

  Ukończone szkoły

  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział lekarski, 2008
  • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie Kosmetologii, 2010
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, profil biologiczno-chemiczny, 2002

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
 • lek. med.
  Katarzyna Żuber-Łaskawiec

  Specjalista okulista. Od 2013 roku zdobywa doświadczenie zawodowe na Oddziale Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz specjalistycznych kursach.

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
  • Od 2023 r Sekretarz Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

  Publikacje:

 • dr n. med.
  Magdalena Dębicka-Kumela

  Specjalista okulistyki. W 2013 r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z wyróżnieniem Okręgowej Rady lekarskiej i uzyskała tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie okulistyki. Od 2006 roku pracuje w Klinice Okulistyki w Krakowie, gdzie od początku zajmuje się onkologią okulistyczną. W trakcie dotychczasowej pracy nabyła doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oczu i wzroku.

  W 2022 roku obroniła tytuł doktora nauk medycznych.

  Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce znamion barwnikowych, czerniaka naczyniówki, łagodnych i złośliwych guzów i zmian barwnikowych tęczówki, spojówki i powiek. Wykonuje zabiegi z zakresu przedniego odcinka gałki ocznej: gradówka, skrzydlik, entropion, ectropion, blepharoplastyka, tarsorafia. Operacje zmian powiek oraz spojówki z zabiegami rekonstrukcyjnymi: brodawczaki, róg skórny, torbiele, kępki żółte, zmiany barwnikowe.

  Jest autorką oraz współautorką wielu artykułów drukowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą oraz referatów wygłaszanych na Międzynarodowych Sympozjach i Konferencjach. Zajmuje się również dydaktyką, prowadząc zajęcia z okulistyki dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.

  Publikacje

  1. Magdalena Dębicka-Kumela, Izabella Karska-Basta, Anna Markiewicz, Anna Bogdali, Joanna Kowal, Bożena Romanowska-Dixon. Analiza kliniczna i histopatologiczna 312 guzów spojówki leczonych chirurgicznie. Klinika Oczna: 2019
  2. Joanna Kowal, Anna Markiewicz, Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Bogdali, Barbara Jakubowska, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon. Analysis of local recurrence causes in uveal melanoma patients treated with 125I brachytherapy – a single institution study. Journal of Contemporary Brachytherapy: 2019
  3. Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Markiewicz, Izabella Karska-Basta, Joanna Kowal, Bożena Romanowska-Dixon. Cechy kliniczne i klasyfikacja histopatologiczna 305 guzów spojówki leczonych chirurgicznie w materiale własnym ze szczególnym uwzględnieniem ubarwienia i danych z wywiadu. Klinika Oczna: 2019
  4. Joanna Kowal, Anna Markiewicz, Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Bogdali, Bożena Romanowska-Dixon. Outcomes of I-125 brachytherapy for uveal melanomas depending on irradiation dose applied to the tumor apex – a single institution study. Journal of Contemporary Brachytherapy: 2018
  5. Anna Bogdali, Anna Markiewicz, Magdalena Dębicka-Kumela, Joanna Kowal, Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon. Brachyterapia czerniaka błony naczyniowej. Okulistyka:2017
  6. Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Markiewicz, Anna Bogdali, Joanna Kowal, Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon. Czerniak tęczówki – diagnostyka, klasyfikacja i leczenie. Iris Melanoma – Diagnosis, Classification and Treatment.: Okulistyka: 2017
  7. Magdalena Dębicka-Kumela, Izabella Karska-Basta, Anna Napora-Krawiec, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek. Zespół Irvine’a-Gassa – opis przypadku.: Magazyn Lekarza Okulisty: 2010
 • lek. med.
  Michał Chrząszcz

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista z dziedziny okulistyki w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując również w Klinice Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – największym ośrodku okulistycznym w Polsce, jednym z wiodących zajmujących się pełną diagnostyką i terapią schorzeń przedniego odcinka oka, w tym przeszczepieniami rogówki i chirurgią refrakcyjną.

  W swojej praktyce zawodowej diagnozuje i leczy schorzenia aparatu ochronnego oka, przedniego odcinka, zaćmę, jaskrę, jak i schorzenia tylnego odcinka – ciała szklistego, siatkówki i nerwu wzrokowego.

  Od początku swojej kariery szczególnie interesuje się chorobami siatkówki, w tym najnowszymi innowacyjnymi technikami diagnostycznymi w chorobach siatkówki jak swept source OCT oraz angiografia-OCT.

  Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach i kursach krajowych oraz zagranicznych. Współautor publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Europejskiego Stowarzyszenia Specjalistów Chorób Siatkówki EuRETINA.

  Prywatnie pasjonat tenisa ziemnego i podróży.

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
  • Członek ESCRS- European Society of Cataract and Refractive Surgeons

  Publikacje:

  1. M Chrząszcz, K Gerba-Górecka , B Jakubowska, I Karska-Basta, W Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon. Zastosowanie ultrabiomikroskopii w praktyce okulistycznej.Okulistyka 2019
  2.  Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Michał Chrząszcz, Katarzyna Żuber-Łaskawiec, Marek Sanak, Bożena Romanowska-Dixon  Quality of life of patients with central serous chorioretinopathy – a major cause of vision threat among middle-aged individuals
  3. Izabella Karska-Basta, Michał Chrząszcz, Agnieszka  Kubicka-Trząska ,Weronika Pociej-Marciak, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon. Charakterystyka druz z zastosowaniem współczesnych multimodalnych metod obrazowania siatkówki.
  4. Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Michał Chrząszcz, Joanna Wilanska, Martine Jager, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon, Marek Sanak, Agnieszka Kubicka-Trzaska Differences in anti-endothelial and anti-retinal antibody titers: implications for the pathophysiology of acute and chronic central serous chorioretinopathy
  5. Karolina  Gerba-Górecka , Michał Chrząszcz, Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon. Zastosowanie diagnostyki ultrasonograficznej w praktyce okulistycznej.
  6. Izabella Karska-Basta, Agnieszka  Kubicka-Trząska , Michał Chrząszcz, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon. Toxocara Optic Disc Granuloma : Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography Findings.
  7. Katarzyna Michalska-Małecka, Michał Chrząszcz, Katarzyna Witek  Coexistence of vitreomacular traction and exudative age-related macular degeneration. A case report” Ophthalmology Journal 2016;
  8. Justyna Ruchała, Michał Chrząszcz, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon. Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsbyego.
  9. Katarzyna Michalska-Małecka, Michał Chrząszcz, Anna Heinke Knudsen  Sulodeksyd – rola w leczeniu zakrzepu w łożysku żylnym siatkówki.
 • dr n. med.
  Weronika Pociej-Marciak

  Już w dzieciństwie chciała zostać lekarzem. Konsekwentnie podejmowała kolejne kroki, by jej marznie się ziściło…

  Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje do dziś.

  W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a w 2019 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny otrzymując dyplom specjalisty okulistyki.

  Systematycznie doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych.

  Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.

  Współautorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz doniesień konferencyjnych, dotyczących głównie schorzeń siatkówki. Od 2013 roku członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

  Główny obszar zainteresowań zawodowych to choroby oczu i zaawansowane metody ich leczenia.

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists

  Publikacje:

  1. Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Chrząszcz M., Kubicka-Trząska A., Romanowska-Dixon B., Sanak M.. Altered plasma cytokine levels in acute and chronic central serous chorioretinopathy. Acta Ophthalmologica 2020, IF: 3.362 doi: 10.1111/aos.14547
  2. Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Chrzaszcz M., Wilanska J., Jager M.J., Markiewicz A., Romanowska-Dixon B., Sanak M., Kubicka-Trzaska A. Differences in anti-endothelial and anti-retinal antibody titers: implications for the pathophysiology of acute and chronic central serous chorioretinopathy. Journal of Physiology and Pharmacology 71(2):1-8. IF: 2.644
  3. Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Chrząszcz M., Żuber-Łaskawiec K., Sanak M., Romanowska-Dixon B. Quality of life of patients with central serous chorioretinopathy – a major cause of vision threat among middle-aged individuals. Arch Med Sci 2020, IF 2.807 https://doi.org/10.5114/aoms.2020.92694
  4. Żuber-Łaskawiec K., Kubicka-Trząska A., Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Non-responsiveness and tachyphylaxis to anti-vascular endothelial growth factor treatment in naive patients with exudative age-related macular degeneration. Journal of Physiology and Pharmacology 2019,70(5):779-785. IF 2.544
  5. Ruchała J., Chrząszcz M., Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego. Okulistyka 2019,22(2):21-24.
  6. Karska-Basta I., Kubicka-Trząska A., Chrząszcz M., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Toxocara Optic Disc Granuloma : Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography Findings. Case Reports in Ophtalmology 2019,10(3):339-343.
  7. Chrząszcz M., Gerba-Górecka K., Jakubowska B., Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Zastosowanie ultrabiomikroskopii w praktyce okulistycznej. Okulistyka 2019, 22(2):3-6.
  8. Karska-Basta I, Chrząszcz M, Kubicka-Trząska A, Pociej-Marciak W, Markiewicz A, Romanowska-Dixon B. Charakterystyka druz z zastosowaniem współczesnych multimodalnych metod obrazowania siatkówki. Klinika Oczna 2018; 3: 144-149.
  9. Oleksy P, Karska-Basta I, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B. Diagnostyka i leczenie ograniczonych naczyniaków naczyniówki. Okulistyka 2017; 1: 18-26.
  10. Leśniak A, Kubatko-Zielińska A, Klimek M, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B, Kwinta P. Ocena wywołanych potencjałów wzrokowych u 4-letnich dzieci przedwcześnie urodzonych. Klinika Oczna 2016; 3: 214-219.
  11. Pociej-Marciak W, Karska-Basta I, Kubicka-Trząska A, Romanowska-Dixon B Hypertensive crisis – a serious problem in medical practice. J Clin Exp Ophthalmol 2016; 7 (2): 1-2.
  12. Pociej-Marciak W, Karska-Basta I, Ożóg-Baran J, Kubicka-Trząska A, Filemonowicz-Skoczek A, Romanowska-Dixon B. Antagoniści receptora mineralokortykoidowego w leczeniu przewlekłej centralnej surowiczej chorioretinopatii. Klinika Oczna 2016; 118 (1): 48-54.
  13. Pociej-Marciak W, Karska-Basta I, Kuźniewski M, Kubicka-Trząska A, Romanowska-Dixon B. Sudden visual deterioration as the first symptom of chronic kidney failure. Case Rep Ophthalmol 2015; 6: 394–400.
  14. Karska-Basta I, Pociej-Marciak W, Kubicka-Trząska A, Jakubowska B, Miniewicz-Kurkowska J, Romanowska-Dixon B. Leukokoria – diagnostyka różnicowa. Okulistyka po Dyplomie 2015; 3: 21-37.
  15. Oleksy P, Karska-Basta I, Kubicka-Trząska A, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B. Naczyniak włośniczkowy siatkówki – czy warto wykonać pars plana witrektomię? – opis przypadku. Okulistyka 2014; 2: 52-55.
  16. Pociej W, Karska-Basta I, Kolar L, Oleksy P, Romanowska-Dixon B.  Terapia fotodynamiczna u pacjenta z przewlekłą centralną surowiczą chorioretinopatią – opis przypadku. Klinika Oczna 2014; 1: 28-31.
  17. Leśniak A, Markiewicz A, Pociej-Marciak W, Kulig-Stochmal A, Michalik-Wójcik A, Romanowska-Dixon B. Chłoniak przydatków oka typu MALT – opis przypadku. Okulistyka 2014; 1: 72-74.
  18. Pociej-Marciak W, Markiewicz A, Leśniak A, Romanowska-Dixon B. Czerniak spojówki i rogówki – opis przypadku. Okulistyka 2013; 4: 7-8.
 • lek. med.
  Lucyna Kolar

  Ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2012 r zdobywała doświadczenie zawodowe w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Odbyła roczny staż w Klinice Okulistycznej Fondation Ophtalmologique de Rothschild w Paryżu na oddziale neurookulistyki i stanów nagłych w okulistyce w 2013 roku, ponadto ukończyła roczny staż na Oddziale Chorób Siatkówki Szpitala Uniwersyteckiego w Wersalu w 2014 r.

  Od 2013 r jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Société Française d’Ophtalmologie oraz Europejskiego Stowarzyszenia ESCRS (European Society of Cataracta and Refractive Surgeons) oraz EURETINA (European Society of Retina).

  Posiada dyplom ukończenia kursu z dziedziny chorób zapalnych oka w 2014r w Paryżu i Onkologii Okulistycznej z Instytutu Curie w Paryżu.
  Stale podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na konferencje, kursy i szkolenia – odbyła m.in kurs z laseroterapii w okulistyce, Leczenia Zwyrodnienia Plamki Żółtej związanej z wiekiem, warsztaty z chirurgii zaćmy.

  Włada biegle językiem angielskim, francuskim i czeskim.

  Jest pasjonatką teatru, podróży i gotowania.

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
 • dr n. med.
  Monika Gedliczka

  Należy do trzeciego pokolenia lekarzy. Jej dziadkiem stryjecznym był ceniony chirurg, wieloletni Kierownik  II Katedry Chirurgii CM UJ, Profesor Otmar Gedliczka. Już od początku studiów medycznych chciała iść w ślady swojej Matki i zostać okulistą.

  W latach 2004 – 2020 pracowała w klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego  w Krakowie.

  W 2010 zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z wyróżnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej i uzyskała tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie okulistyki.

  W 2014 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu neuropatii jaskrowej pod tytułem: Przydatność nowoczesnych metod oceny tarczy nerwu wzrokowego w monitorowaniu jaskry pierwotnej otwartego kąta. Usefulness of chosen methods of optic disc evaluation in open angle glaucoma follow-up.

  Systematycznie doskonali swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i kursach doskonalących (OCT, USG, lasery w jaskrze).

  W swojej praktyce zawodowej zajmuje się  schorzeniami aparatu ochronnego, przedniego i tylnego odcinka oka. Największe doświadczenie zdobyte przez lata pracy w Poradni i na Oddziale Klinicznym obejmuje diagnostykę i leczenie (zachowawcze, operacyjne, laserowe- SLT, IRT) neuropatii jaskrowej.

  Jest autorką oraz współautorką wielu artykułów drukowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą oraz referatów wygłaszanych na Międzynarodowych Sympozjach i Konferencjach.

  Po pracy, która jest moja pasją, relaksuje się przy dobrych filmach i książkach. Ponadto moim hobby jest modelarstwo.

  Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

  Publikacje:

  1. AKubicka-Trząska, M Gedliczka, B Romanowska-Dixon. Oczny zespół maskujący w przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej. Klinika Oczna 2010
  2. A Piwowarczyk, J Kobylarz, A Pogrzebielski, M Gedliczka, A Filemonowicz-Skoczek, B Romanowska-Dixon. Comparison of treatment results for retinopathy of prematurity by diode laser photocoagulation and cryotherapy – four years of observation. Acta Medica Lituanica 2010
  3. A Kubatko-Zielińska, A Piwowarczyk, M Czarnocki, B Romanowska-Dixon, A Klonowska, M Werenowska-Pietrzyk, M Gedliczka. Uszkodzenia nerwów II, III, IV, VI, VII po zamkniętych urazach głowy. Okulistyka 2005
 • lek. med.
  Konrad Duda

  Ukończyłem kierunek lekarski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Na miejsce specjalizacji wybrałem jednak Kraków. Skończyłem specjalizację w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uzyskując tytuł specjalisty okulisty. W czasie trwania specjalizacji brałem czynny udział w wielu Konferencjach w Polsce i za granicą jak również w lokalnych spotkaniach naukowych. Pełnienie samodzielnych dyżurów sprawiło, że miałem kontakt z wieloma ostrymi przypadkami co poszerzyło moja wiedzę merytoryczną, zarówno nauczyło mnie skutecznie działać w sytuacjach stresowych. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka oraz doborem okularów i soczewek korekcyjnych. Systematycznie staram się pogłębiać zakres swojej wiedzy oraz szlifować już nabyte umiejętności.

  Poza pracą uwielbiam wraz z żoną spędzać aktywnie czas. Sporty zimowe, wodne, ekstremalne, nie straszna jest mi też Zumba pod naciskiem ukochanej. Gdy aura nie sprzyja uprawianiu sportu, relaksuję się przy dobrym filmie. Bardzo lubię podróże na własną rękę. Obcowanie z naturą, poznawanie innych kultur oraz lokalnej kuchni pozwala mi poszerzać horyzonty i urozmaicać codzienność.

  Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

 • lek. med
  Katarzyna Roguska

  Jestem absolwentką polskiego i brytyjskiego systemu kształcenia medycznego. Ukończyłem kierunek lekarski na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia magisterskie z biotechnologii i badań biomedycznych na politechnice londyńskiej Imperial College London. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

  W 2019 r. rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie okulistyki. Obecnie pracuję jako rezydent w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Praktycznie od początku specjalizacji pełnię samodzielne dyżury co pozwala mi zdobyć bogate doświadczenie w diagnostyce i leczeniu ostrych stanów okulistycznych. Zajmuję się również dydaktyką, prowadząc zajęcia z okulistyki dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Uwielbiam podróżować dlatego oby połączyć obie pasje odbyłam staże kliniczne m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii oraz staże naukowe w czołowych ośrodkach badawczych w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Jestem autorką i współautorką publikacji naukowych w dziedzinie medycyny i biotechnologii. Nieustannie rozwijam swoje umiejętności i wiedzę biorąc udział w krajowych i zagranicznych konferencjach i kursach okulistycznych.

  Prywatnie jestem pasjonatką podróży, sportów wodnych, biegania i narciarstwa, mam na koncie kilkanaście startów w zawodach, łącznie ze zdobyciem pierwszego miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Narciarskich Okulistów w 2022 r., mam nadzieję że jeszcze wiele zjazdów przede mną!

  Praktyki zawodowe:

  • 06/2023 – Instituto Oftalmologico Fernandez Vega, Uniwersytet w Oviedo, Hiszpania, Miesięczny staż kliniczny z chorób rogówki i chirurgii refrakcyjnej
  • 01/2017 – Oddział Okulistyki, Oddział Pediatrii, Szpital Uniwersytecki w Edynburgu, Szkocja, Wielka Brytania, Miesięczny staż kliniczny z okulistyki i pediatrii ogólnej
  • 11/2016 – Oddział Radiologii, Oddział Medycyny Nuklearnej, Oddział Radioterapii Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki w Groningen, Holandia, Miesięczny staż kliniczny z radiologii
  • 08/2016 – Oddział Reumatologii, Oddział Endokrynologii i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki na Malcie, Miesięczny staż kliniczny z reumatologii i endokrynologii

  Kursy szkoleniowe:

  • 15.06.2023 – Konferencja Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego SOE 2023 r., Praga, Czechy, Kurs z szycia mikrochirurgicznego
  • 16.06.2023 – Konferencja Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego SOE 2023 r., Praga, Czechy, Dry-lab z chirurgii zaćmy
  • 02-03.06.2023 – Instituto Oftalmologico Fernandez Vega, Universytet w Oviedo, Hiszpania, VI Curso de Retina y Vitreo- kurs aktualizacyjny z chorób siatkówki i ciała szklistego
  • 03.03.2023 – MiYOSMART, Certyfikat z dobierania soczewek okularowych MiYOSMART
  • 02.10.2022 – Konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego AAO 2022 r.. Chicago, Stany Zjednoczone, Wet-lab z chirurgii refrakcyjnej
  • 06.11.2021 – Medelight, Warszawa, Polska, Kurs z angio-OCT
  • 14.06.2019 – Konferencja Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego SOE 2019 r., Nicea, Francja, Wet-lab z chirurgii zaćmy
  • 04-07.04.2019 – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość, Polska, Kurs z USG gałki ocznej

  Postery:

  • 15-17.06.2023 – Konferencja Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego SOE 2023 r., Praga, Czechy, Cancer associated retinopathy (CAR) two years after ovarian cancer surgery: a case report 
  • 02-03.12.2022 – KLOS 2022 r., Lublin- wyróżnienie sesji plakatowej, Znamię barwnikowe naczyniówki ze zwyrodnieniem żółtkowatym w plamce oka lewego.

  Publikacje:

  • Glatter T., Schittenhelm R.B. , Rinner O., Roguska K., Wepf A., Jünger M.A., Köhler K., Jevtov I., Choi H., Schmidt A., Nesvizhskii A.I., Stocker H., Hafen E., Aebersold R. and Gstaiger M. (2011) Modularity and hormone sensitivity of the Drosophila melanogaster insulin receptor/target of rapamycin (InR/TOR) interaction proteome. Molecular Systems Biology, 7:547
  • Brinkworth AJ., Malcolm DS., Pedrosa AT., Roguska K., Shahbazian S., Graham JE., Hayward RD., Carabeo RA. (2011) Chlamydia Trahomatis Slc1 is a type III secretion chaperone that enhances the translocation of its invasion effector substrate TARP. Molecular Microbiology,82 (1): 131:44

  Edukacja:

  •  09/2019 – 03/2021 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice kierunek Medycyna Estetyczna dla Lekarzy
  • 09/2013 – 05/2017 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków kierunek Lekarski
  • 10/2012 – 09/2013 Imperial College London Magister Biotechnologii, specjalizacja: Medycyna Spersonalizowana, Magna cum Laude, pełne stypendium naukowe Medical Research Council (wykładowy język angielski)
  • 09/2009 – 07/2010 ETH Zurich Stypendium Naukowe Rządu Szwajcarskiego, roczny staż naukowy, pełne stypendium naukowe (wykładowy język angielski)s
  • 09/2008 – 06/2012 Imperial College London Licencjat z Biotechnologii (wykładowy język angielski)
 • lek. med
  Natalia Mackiewicz

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest lekarzem kończącym specjalizację z zakresu okulistyki. Na stałe pracuje na Oddziale Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W trakcie studiów odbyła staże z zakresu okulistyki w Leiden University Medical Center i dwukrotnie w Charité – Universitätsmedizin Berlin.

  Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Zajmuje się również dydaktyką, prowadząc zajęcia z okulistyki dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Jest członkiem EURETINA – European Society of Retina Specialists, ESCRS – European Society Of Cataract & Refractive Surgeons i Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

  Publikacje:

  1. Bogdali, A., Jarczak, J., Ciszewski, B., Mackiewicz, N., Szworak, M., & Romanowska-Dixon, B. (2017). Bolesław Wicherkiewicz i jego wkład w rozwój nowych technik operacji zaćmy wprowadzanych pod koniec XIX wieku. Klinika Oczna = Acta Ophthalmologica Polonica119(1), 67–70. https://www.termedia.pl/Boleslaw-Wicherkiewicz-i-jego-wklad-w-rozwoj-nowych-technik-operacji-zacmy-wprowadzanych-pod-koniec-XIX-wieku,124,31148,0,0.html
  2. Bogdali, A., Jarczak, J., Urbaniak, A., Ciszewski, B., Mackiewicz, N., & Romanowska-Dixon, B. (2019). Evaluation of the association between lifestyle risk factors for myopia development and the prevalence of nearsightedness among young adults. Klinika Oczna121(2), 83–87. https://doi.org/10.5114/ko.2019.86948
  3. Jerzy Mackiewicz, Monika Jasielska, Natalia Mackiewicz, Anna Wolnik. Krwotok pod błoną graniczną wewnątrzną. Okulistyka po dyplomie 02.2020
  4. Skalska, I., Mackiewicz, N., & Kubicka-Trząska, A. (2020). Gruźlicze zapalenie błony naczyniowej – epidemiologia, diagnostyka, leczenie. Okulistyka Po Dyplomie10(6), 26–28.
  5. Karska-Basta, I., Romanowska-Dixon, B., Pojda-Wilczek, D., & Mackiewicz, N. (2021). Ocular toxoplasmosis associated with unilateral pigmentary retinopathy that may mimic retinitis pigmentosa : diagnostic dilemmas. Medicina57(9). https://doi.org/10.3390/medicina57090892
  6. Karska-Basta, I., Chrzaszcz, M., Mackiewicz, N., Dębicka-Kumela, M., Markiewicz, A., Kubicka-Trząska, A., Grabska-Liberek, I., Romanowska-Dixon, B., & Pociej-Marciak, W. (2021). Effect of photodynamic therapy with verteporfin on tumor thickness and best corrected visual acuity in patients with circumscribed choroidal hemangioma: a single-center experience. Journal of Physiology and Pharmacology72(5), 721–729. https://doi.org/10.26402/jpp.2021.5.07
 • lek. med.
  Dagmara Nowak

  Specjalistka okulistyki.

  Ukończyła kierunek lekarski w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Już w trakcie studiów pragnęła poszerzać doświadczenie zawodowe uczestnicząc w szkoleniach zagranicznych – semestr studiów medycznych odbyła na Uniwersytecie w Porto, a część praktyk zawodowych m.in. w Peru Hospital Belen de Trujillo, Trujillo.

  Na miejsce specjalizacji wybrała Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wiedząc, że szpital kliniczny daje największe możliwości rozwoju oraz najszerszy profil pacjentów.

  Od początku pracy w Oddziale samodzielnie dyżuruje nabywając niezbędnego doświadczenia również w ramach stanów nagłych w okulistyce.

  W 2023 roku zdała Europejski Egzamin Specjalizacyjny z okulistyki EBO (European Board Of Ophthalmology), a następnie kończąc szkolenie w ramach rezydentury uzyskała tytuł Specjalisty Okulistyki.

  Aktualnie kontynuuje pracę w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jako starszy asystent. Od lat bierze czynny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, a także w lokalnych spotkaniach naukowych.

  Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Ophthalmic Oncology Group (OOG) które jest niezależną grupą naukową zajmującą się kliniczną onkologią okulistyczną i związanymi z nią badaniami podstawowymi.

  Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka. Wykonuje badania USG, OCT, angio OCT, laserokoagulacje oraz  zabiegi okulistyczne z zakresu przedniego odcinka oka – głównie zmiany spojówek oraz powiek.

  Prywatnie jej największą pasją są podróże oraz wulkany. Planuje odwiedzić wszystkie kraje na świecie, co stara się krok po kroku realizować.

 • lek. med.
  Wanda Belec-Karska

  lek. med. : specjalista chorób wewnętrznych i specjalista

  kardiolog, prezes zarządu Podgórskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej „AMIMED” Kraków, kierownik Poradni Kardiologicznej;

  Prowadzi Prywatny Gabinet Kardiologiczny przy ul Dietla 19 już od 2005 roku.

  Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzenia rytmu serca i choroby wieńcowej, poza tym kardiomiopatii pozawałowej, przewlekłej niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego.

   

  Edukacja:

  • 1972 – absolwentka  Akademi Medycznej w Krakowie
  • 1978 – I stopień spec. z chorób wewnętrznych; 1981 – II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych; 1987 – II st.specjalizacji z kardiologii;
  • 1973 – 1978 asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Biernackiego w Krakowie i spec. pod kier. prof. Henryka Gaertnera; 1978 – 1981 asystent w Klinice Hematologii i spec.pod  kier. prof. Juliana Blicharskiego; 1981 – 1987 st. asystent w I  Klinice Kardiologii i spec. pod kier. prof. Jerzego Pawła Dubiela, ostatnie 6 miesięcy w Instytucie Kardiologii w Aninie;
  • 1987 -1989 lek. spec. w Poradni Kardiologicznej Kraków-Śródmieście;
  • od 1997 kierownik Poradni Kardiologicznej Kraków-Podgórze, po przekształceniu od 2000 prezes zarządu Podgórskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej „AMIMED” Kraków ul. Szwedzka Uzyskała jedną z pierwszych w Krakowie specjalizacji z kardiologii i dogłębne wykształcenie internistyczne, poszerzające znacznie kompetencje lekarza, wykorzystane w prowadzonej poradni kardiologicznej, co przekłada się na ogromne zaufanie pacjentów.
 • dr n. med.
  Hanna Dziedzic-Oleksy

  Dr n. med. Hanna Dziedzic-Oleksy ukończyła studia medyczne w Uniwersytecie  Jagiellońskim Collegium Medicum. W latach 2008-2016 pracowała w Klinice Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. W 2013r uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych oraz otrzymała za swoją rozprawę nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. Prof. Marka Sycha. W 2016 uzyskała tytuł specjalisty kardiologii. Jest certyfikowanym ultrasonografistą w zakresie badań  dopplerowskich naczyń szyjnych i kręgowych. Odbyła liczne szkolenia i praktyki w kraju i za granicą; m.in. University of Rochester Medical Center (Stany Zjednoczone), Charite Univaersitatmedizin (Niemcy), Deutsches Herzzentrum (Niemcy). Jest autorką i współautorką licznych publikacji w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach Polskiego Forum Profilaktyki oraz w Podręczniku Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia. Obecnie zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką chorób serca i układu krążenia.

  Specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu:

  • Choroba wieńcowa
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Migotanie przedsionków
  • Choroby zastawek serca
  • Tętniaki aorty
  • Wrodzone wady serca u dorosłych
  • Niewydolność serca
  • Choroby serca u kobiet w ciąży

  Praktyki zawodowe:

  • Staż kardiologiczny w Herz- und Kreislaufzentrum, Rotenburg a.d. Fulda, Niemcy
  • Stypendium naukowe w Strong Memorial Hospital, University of Rochester, School of Medicine and Dentistry, Rochester, New York, USA
  • Stypendium naukowe, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany
  • Staż w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki tętniaków aorty piersiowej, Deutsches Herzzentrum, Berlin, Germany.

  Publikacje:

  1. Kopeć G, Podolec M, Dziedzic H, Sobień B., Podolec.P.: Czy Polacy wiedzą jak postąpić, gdy pojawią się u nich objawy zawału serca? Kardiol Pol 2009 2009; 67(9), Supl V.
  2. Kopeć G, Podolec M, Dziedzic H, Sobień B.: The concept of arterial stiffness in cardiovascular disease prevention. Kardiol Pol. 2010 Mar;68(3):364-8
  3. Kopec G, Sobien B, Podolec M, Dziedzic H, Zarzecka J, Loster B, Pajak A, Podolec P. Knowledge of  a patient-dependant phase of acute myocardial infarction in Polish adults: the role of physician’s advice. Eur J Public Health. 2010 Aug 23. wskaźnik Impact Factor ISI: 2.728
  4. Plazak W, Kopec G, Tomkiewicz-Pajak L, Rubis P, Dziedzic H, Suchon E, Kostkiewicz M, Olszowska M, Musial J, Podolec P. Heart structure and function in patients with generalized autoimmune diseases: echocardiography with tissue Doppler study. Acta Cardiol. 2011 Apr;66(2):159-65. wskaźnik Impact Factor ISI: 0.605
  5. Plazak W, Gryga K, Dziedzic H, Tomkiewicz-Pajak L, Konieczynska M, Podolec P, Musial J. Influence of atorvastatin on coronary calcifications and myocardial perfusion defects in systemic lupus erythematosus patients: a prospective, randomized, double-masked, placebo-controlled study. Arthritis Research & Therapy, 2011 Jul 20;13(4):R117 wskaźnik Impact Factor ISI: 4.445
  6. Lidia Tomkiewicz-Pajak, Hanna Dziedzic-Oleksy, Jacek Pajak, Maria Olszowska, Monika Komar, Piotr Podolec. Arterial stiffness in adult patients after Fontan procedure. Cardiovasc. Ultrasound 2014 : Vol. 12, art. no. 15, 6 s. wskaźnik Impact Factor ISI: 1.283
  7. Grzegorz Lis, Urszula Czubek, Ewa Jasek, Hanna Dziedzic-Oleksy, Bogusław Kapelak, Jadwiga Nessler, Jerzy Sadowski, Jan Litwin. Histopathological characteristics of bicuspid aortic valve neovascularization and its impact on calcific remodeling and stenosis severity. Exp. Clin. Cardiol. 2014 : Vol. 20, nr 9, s. 5206-5215, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.758
  8. Hanna Dziedzic-Oleksy, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Piotr Wilkołek, Bogdan Suder, Jerzy Sadowski, Piotr Podolec. A 23-year-old woman with Marfan syndrome and spine deformity. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 3 (2013)
  9. Hanna Dziedzic-Oleksy, Monika Komar, Maria Olszowska, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Banyś, Barbara Widlińska, Piotr Podolec. Myxoma of the heart. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 4 (2013)
  10. Hanna Dziedzic-Oleksy, Jakub Podolec, Agnieszka Sarnecka, Jakub Stępniewski, Monika Komar, Grzegorz Kopeć, Piotr Podolec. The association between aortic stenosis and intestinal angiodysplasia – the Heyse’s syndrom. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 7 (2014)
  11. Monika Komoar, Giovanni La Canna, Ula Gancarczyk, Paweł Prochownik, Hanna Dziedzic-Oleksy, Piotr Podolec. Update on Cardiac Tumors – review. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 8 (2014)
  12. Monika Komar, Jakub Stępniewski, Tadeusz Przewłocki, Bartosz Sobień, Hanna Dziedzic-Oleksy, Piotr Podolec. Patient with patent foramen ovale and thrombophilia, after ischemic stroke, acute coronaty syndrome and pulmonary embolism. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 2, No 2 (2015)
  13. Hanna Dziedzic-Oleksy, Barbara Widlińska, Jakub Stępniewski, Agnieszka Sarnecka, Klaudia Knap, Jakub Podolec, Grzegorz Kopeć, Wojciech Płazak, Piotr Podolec. Evaluation of arteria stiffness In patients with coronary atherosclerosis, cardiac syndrome X and systemie lapus erytromatosus. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 2, No 2 (2015)
  14. Podręcznik: Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T. 2 / pod red. Piotra Podolca.  – Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2010:
  15. Piotr Jankowski, Hanna Dziedzic, Kalina Kawecka-Jaszcz. Ciśnienie centralne – metody pomiaru, związek z ryzykiem sercowo-naczyniowym, metody redukcji..
  16. Grzegorz Kopeć, Mateusz Podolec, Hanna Dziedzic, Bartosz Sobień, Piotr Podolec. Koncepcja sztywności tętnic w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.
  17. Podręcznik: Rare cardiovascular diseases : from classification to clinical examples. ed. by Piotr Podolec. Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2013.:
  18. Hanna Dziedzic-Oleksy, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Bogdan Suder, Jerzy Sadowski, Piotr Podolec.
   A 23-year-old woman with Marfan syndrome and spine deformity (RCD code: I-2A.1).
  19. Hanna Dziedzic-Oleksy, Jakub Podolec, Agnieszka Sarnecka, Jakub Stępniewski, Monika Komar, Grzegorz Kopeć, Piotr Podolec. A 62-year-old woman with Heyde’s syndrome (RCD code: VIII-1).
  20. Hanna Dziedzic-Oleksy, Monika Komar, Maria Olszowska, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Barbara Widlińska, Robert Banyś, Piotr Podolec. Myxoma of the heart (RCD code: VI-1A.1).
  21. Monika Komar, Giovanni La Canna, Jakub Podolec, Hanna Dziedzic-Oleksy, Maria Olszowska, Piotr Podolec. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy: perspective of the Centre for Rare Cardiovascular Diseases.
  22. Barbara Widlińska, Monika Komar, Hanna Dziedzic-Oleksy, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Piotr Podolec. Fibroma in the intraventricular septum (RCD code: VI-1A.2).
  23. Izabela Karch, Monika Komar, Hanna Dziedzic-Oleksy, Maria Olszowska, Piotr Podolec. Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum (RCD code: VI-1A.3a).
  24. Izabela Karch, Monika Komar, Hanna Dziedzic-Oleksy, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Anna Kabłak-Ziembicka, Maria Olszowska, Piotr Podolec. Mitral annular calcification (RCD code: VI-4D.2).
  25. Monika Komar, Jakub Stępniewski, Tadeusz Przewłocki, Bartosz Sobień, Hanna Dziedzic-Oleksy, Maria Lelakowska, Piotr Podolec. Patient with patent foramen ovale and thrombophilia, after ischemic stroke, massive pulmonary thromboembolism, (RCD code: IV-4D).
 • dr n. med.
  Natalia Dłużniewska

  Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. Część studiów realizowała na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie w Lleidzie w Hiszpanii.

  Od 2013 roku pracuje w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych. W 2019 1. uzyskała z stopień doktora nauk medycznych. Obecnie realizuje specjalizację w zakresie kardiologii.

  Odbyła liczne szkolenia i praktyki krajowe i zagraniczne m.in. z zakresu ginekologii i położnictwa oraz pediatrii w Szpitalu Uniwersyteckim w Lleidzie, a także praktyki na Oddziale Diagnostyki Radiologicznej w Szpitalu Hospital Clinic w Barcelonie. Ukończyła również kursy i szkolenia z zakresu wykonywania badań echokardiograficznych.

  Natalia Dłużniewska jest autorką i współautorką oryginalnych publikacji w czasopismach naukowych, a także rozdziałów podręcznikowych i opisów przypadków oraz doniesień na konferencjach naukowych.

  Obecnie zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką chorób serca i układu krążenia. Interesuje się przede wszystkim wadami wrodzonymi serca u osób dorosłych.

 • lek. med.
  Renata Jasiniak

  Wykształcenie:

  • 2007 Specjalizacja z kardiologii
  • 2003 Specjalizacja z chorób wewnętrznych
  • 1998 Specjalizacja z 1 stopnia chorób wewnętrznych
  • 1995 Dyplom lekarza medycyny Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Praca zawodowa:

  • 2011-31.03.2020 Współwłaściciel NZOZ Kardio-Denti s.c. w Krakowie – ambulatoryjna opieka specjalistyczna w ramach umowy z NFZ oraz komercyjna
  • 2003-2010 Oddział Kardiologii z Intensywną Terapią i Pracownią Echokardiograficzną Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie
  • 1996-2003 I Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie
  • 1995-1996 Staż podyplomowy w Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie
 • lek. med.
  Aneta Śliżewska

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002 roku). W latach 2002 – 2003 odbyła staż podyplomowy w Szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych; a w 2014r. tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii.

  Od 2003 roku zatrudniona w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych SMS im. G. Narutowicza w Krakowie – obecnie na stanowisku starszego asystenta. W latach 2012 – 2020 roku – była zatrudniona w NZOZ Kardio-Denti s.c. w Krakowie

  Zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką chorób układu sercowo-naczyniowego.

  Kwalifikacje zawodowe podnosi m.in. poprzez regularne branie udziału w zjazdach, konferencjach i warsztatach naukowych.

 • lek. med
  Marzena Czubak Macugowska

  Ukończyłam Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2008 roku zdałam z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny z dermatologii i wenerologii.

  W latach 2001-2012 pracowałam w Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie i przyszpitalnych poradniach dermatologicznych dla dorosłych i dzieci oraz w poradni alergologicznej dorosłych i dzieci. W kolejnych latach poświęciłam się pracy ambulatoryjnej.

  Ukończyłam kursy z dermoskopii, kriochirurgii, elektrochirurgii, medycyny estetycznej i na bieżąco uczestniczę w zjazdach i konferencjach naukowych pozwalających poszerzać i aktualizować wiedzę.

  Szczególnie interesuję się atopowym zapaleniem skóry, łuszczycą i rzadkimi chorobami skóry. Leczę wszystkie postacie trądziku u młodzieży i dorosłych.

  Lubię zajmować się małymi pacjentami, przyjmuję dzieci od pierwszych dni życia.

  Zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje konsultacje lekarskie, badanie dermoskopowe znamion barwnikowych, usuwanie wybranych zmian skórnych metodą elektrochirurgii, łyżeczkowanie brodawek wirusowych, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego.

  Skóra jest największym organem człowieka, pełni wiele ważnych funkcji dla zdrowia całego organizmu, a jej dobry stan jest wyznacznikiem urody. Dlatego otaczam długoterminową opieką pacjentów z przewlekłymi chorobami skóry, pomagam odzyskać zdrowie w nagłych schorzeniach, prowadzę badania profilaktyczne i staram się poprawić wygląd i kondycję skóry.

  Zakres konsultacji:

  • Badanie i diagnostyka dorosłych i dzieci od pierwszych dni życia.
  • Leczenie schorzeń:
   • Atopowe zapalenie skóry i inne wysypki o podłożu alergicznym
   • Łuszczyca
   • Trądzik zwykły i różowaty
   • Brodawki wirusowe
   • Grzybice i infekcje bakteryjne
   • Choroby włosów i paznokci
   • Usuwanie drobnych zmian skórnych metodą elektrochirurgii i wyłyżeczkowania
  • Dermatoskopia znamion barwnikowych
  • Diagnostyka nowotworów skóry i innych dermatoz – biopsje dermatologiczne

  Dermatoskopia

  Dermatoskopia jest nieinwazyjnym bezbolesnym badaniem skóry, wykonywanym przy pomocy narzędzia optycznego zwanego dermatoskopem. Pozwala on na precyzyjne oglądanie zmian skórnych w powiększeniu i specjalnym oświetleniu uwidaczniającym głębsze struktury. Dzięki niemu możemy diagnozować nowotwory skóry, oceniać znamiona barwnikowe pod kątem ich łagodnego czy złośliwego charakteru. Regularne badanie dermatoskopowe jest zalecane wszystkim jako profilaktyka czerniaka, a szczególnie osobom, u których nowotwór już wystąpił, mają w rodzinie taki przypadek lub po prostu mają dużo znamion.

  Elektrochirurgia (elektrokoagulacja)

  Elektrochirurgia to małoinwazyjna metoda usuwania drobnych zmian skórnych za pomocą prądu elektrycznego. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Za jego pomogą można usuwać włókniaki miękkie, brodawki wirusowe, brodawki łojotokowe, kłykciny kończyste, drobne naczyniaki.

  Wyłyżeczkowanie zmian skórnych

  Wyłyżeczkowanie zmian skórnych polega na mechanicznym usunięciu drobnych zmian skórnych przy pomocy jednorazowego narzędzia, zwanego łyżeczką. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, w związku z tym jest bezbolesny. W ten sposób można usuwać brodawki wirusowe (kurzajki), mięczaki zakaźne, brodawki łojotokowe.

  Pobieranie wycinków (biopsji) skóry

  Biopsja skóry polega na pobraniu w znieczuleniu miejscowym drobnego wycinka ze skóry do badania histopatologicznego pod mikroskopem. Jest jednym z podstawowych badań w dermatologii i pozwala na rozpoznanie nowotworów skóry i wielu innych schorzeń, których nie jesteśmy w stanie rozpoznać precyzyjnie gołym okiem.