Centrum Medyczne Dietla 19 (Grupa UNO-MED)

Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 422 55 96 w godzinach 10.00 - 20.00

Zespół

Stanowimy zgrany zespół doświadczonych specjalistów. Wzajemnie się wspieramy naszą wiedzą, razem konsultujemy trudniejsze przypadki wiedząc, że naszym wspólnym celem jest zdrowie pacjentów.

 • dr n. med.
  Izabella Karska-Basta

  Jest lekarzem w trzecim pokoleniu. Miłość i pasję do tego zawodu zaszczepił jej Dziadek – w latach 30 tych Asystent Kliniki Ginekologiczno-Położniczej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jego zdaniem istotę zawodu lekarza najlepiej wyrażała XIX wieczna dewiza francuska: ” Niekiedy wyleczyć, często pomóc, zawsze pocieszyć”. I to stało się motto jej pracy.

  Ukooczyła w 1998 Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 roku z wynikiem bardzo dobrym zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskała specjalizację z zakresu okulistyki. Wśród jej zainteresowań główne miejsce zajmują choroby siatkówki. Ma ogromne doświadczenie w diagnostyce (angiografia fluoresceinowa, indocjaninowa, OCT, USG) i leczeniu (PDT, iniekcje doszklistkowe anty-VEGF, laseroterapia) schorzeń siatkówki, naczyniówki a szczególnie plamki.

  Od 10.2001 jest zatrudniona w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ CM w Krakowie na stanowisku Adiunkta, od 2015 Kierownik Pracowni Angiograficzno Retinologicznej Kliniki Okulistyki UJ CM Kraków. W 2011 obroniła z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – praca pt. „Właściwości sieci fibrynowej u pacjentów z zakrzepami żył siatkówki.”

  Od 2008 roku pracuje też w prywatnym Gabinecie Okulistycznym – teraz Centrum Medycznym Dietla 19. Poza badaniem czy leczeniem stara się zawsze znaleźć czas na rozmowę z każdym pacjentem i jego rodziną.

  Praktyki zawodowe:

  • 1-31.08.2005 Staż European Society of Ophtalmology – Klinika Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego, Gent, Belgia
  • 1.08.2006-31.10.2006 IFOS/ICO International Fellowship – Klinika Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego, Gent, Belgia
  • 2010 – 4 miesięczny staż chirurgii szklistkowo-siatkówkowej – Klinika Okulistyki Ljubljana, Słowenia

  Kursy szkoleniowe:

  • 2015 Preceptorship at Moorfields Eye Hospital, London Wielka Brytania
  • 2015 Preceptorship at the Department of Ophthalmology in the Tel Aviv Medical Center, Izrael
  • 2013 Central and Eastern Europe Preceptorship Programme – Retinal Diseases University of Bonn, Germany

  Funkcje:

  • Wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia AMD
  • Vice-Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego PTO
  • Kierownik Pracowni Angiograficzno Retinologicznej Kliniki Okulistyki UJ CM Kraków
  • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
  • Członek OOG (Ophthalmic Oncology Group)
  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
  • Członek EVER – European Association for Vision and Eye Research

  Dorobek naukowy:

  • Autor i współautor licznych publikacji naukowych (vide poniżej) oraz wystąpieo na zjazdach w kraju i za granicą.
  • Wykładowca na spotkaniach Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem Uniwersytecie Trzeciego wieku. Asystent prowadzący zajęcia i wykłady ze studentami wydziału lekarskiego, stomatologii, dietetyki, ratownictwa medycznego WL UJ oraz studentami Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ.
  • Współbadacz w Badaniach Klinicznych od 2012 roku dotyczących nowych metod leczenia AMD, CRVO, BRVO, DME.

  Opracowanie wraz z grupą ekspertów Wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczących:

  • Leczenia neowaskularyzacji naczyniówkowej w patologicznej krótkowzroczności.
  • Leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
  • Wytyczne PTO – obrzęk plamki w CRVO, BRVO (niedrożności naczyo żylnych siatkówki)
  • Stanowisko grupy eksperckiej na temat stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zadmy u pacjentów chorych na cukrzycę

  Współautorka książek:

  1. Swept Source OCT w diagnostyce patologii tylnego bieguna oka i nowotworów wewnątrzgałkowych. Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2018
  2. Onkologia Okulistyczna PZWL 2020

  Niektóre publikacje:

  1. Izabella Karska-Basta,Weronika Pociej-Marciak, Michał Chrząszcz, Katarzyna Żuber-Łaskawiec, Marek Sanak, Bożena Romanowska-Dixon: Quality of life of patients with central serous chorioretinopathy – a major cause of vision threat among middle-aged individuals.: Arch Med Sci: 2020
  2. Justyna Ruchała, Michał Chrząszcz, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon.Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego. Okulistyka 2019 : R. 22, nr 2, s. 21-24,
  3. Katarzyna Żuber-Łaskawiec, Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Weronika PociejMarciak, Bożena Romanowska-Dixon. Non-responsiveness and tachyphylaxis to anti-vascular endothelial growth factor treatment in naive patients with exudative age-related macular degeneration.: Journal of Physiology and Pharmacology: 2019 : Vol. 70, nr 5, s. 779-785
  4. Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Sylwia Dziedzina, Marek Sanak, Bożena Romanowska-Dixon.: Polimorfizmy genów HTRA1 rs11200638 oraz ARMS2 rs10490924 i ich wpływ na wyniki leczenia doszklistkowymi iniekcjami czynnika anty-VEGF u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.: Klinika Oczna 2017
  5. Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Michał Chrząszcz, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon. Toxocara Optic Disc Granuloma : Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography Findings, Case Reports in Ophtalmology 2019 : Vol. 10, nr 3, s. 339-343
   Autorzy: Małgorzata Kopeć, Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon: Zastosowanie angiografii fluoresceinowej w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu zapaleń naczyń siatkówki oraz zapaleń siatkówki i naczyniówki. Okulistyka 2019 : R. 22, nr 2, s. 29-33, Tytuł oryginału: Vitreoretinal interface anatomy in wide-field optical coherence tomography. Przegląd Lekarski: 2017 : T. 74, nr 9, s. 415-418,
  6. Michał Chrząszcz, Karolina Gerba-Górecka, Barbara Jakubowska, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon: Zastosowanie ultrabiomikroskopii w praktyce okulistycznej.Okulistyka: 2019 : R. 22, nr 2, s. 3-6,
  7. Izabella Karska-Basta, Michał Chrząszcz, Agnieszka Kubicka-Trząska, Weronika Pociej-Marciak, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon: Charakterystyka druz z zastosowaniem współczesnych multimodalnych metod obrazowania siatkówki.: Klinika Oczna: 2018 : R. 120, nr 3, s. 144-149
  8. Monika Węglarz, Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon: Przeciwciała przeciwsiatkówkowe jako czynnik etiopatogenetyczny i marker uszkodzenia siatkówki w przebiegu schorzeń tylnego odcinka oka: Klinika Oczna 2018 : R. 120, nr 1, s. 46-50,
  9. Autorzy: Katarzyna Kozicka, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon: Teleangiektazje plamkowe – wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne: Klinika Oczna: 2018 : R. 120, nr 2, s. 93-96,
  10. Cesarean section and eye disorders. Karska-Basta I, Tarasiewicz M, Kubicka-Trząska A et al Ginekol Pol. 2016;87(3):217-21.
  11. The genetic variability of complement system in pathogenesis of age-related macular degeneration. Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, Dziedzina S, Sanak M. Klin Oczna. 2015;117(2).
  12. Utility of optical coherence tomography in assessing macular anatomy after conventional surgical repair of rhegmatogenous retinal detachment. Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, et al. Klin Oczna. 2015;117(3):160-4.
  13. Photodynamic therapy in a patient with chronic central serous chorioretinopathy–a case report. Pociej W, Karska-Basta I, Kolár L, Oleksy P, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2014;116(1):28-31.
  14. Current concepts in pathogenesis of age-related macular degeneration. Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2014;116(4):277-82.
  15. Thrombophilia – a risk factor of retinal vein occlusion?. Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska A, Romanowska-Dixon B, Undas A. Klin Oczna. 2013;115(1):29-33.
  16. A new insight into retinal vein occlusion pathogenesis. Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska A, Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2013;115(4):269-74.
  17. Altered fibrin clot properties in patients with retinal vein occlusion. Karska-Basta I, Kubicka-Trząska A, Romanowska-Dixon B, Undas A. J Thromb Haemost. 2011 Dec;9(12):2513-5.
  18. Acute retinal necrosis–a case report. Oleksy P, Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska et al. Klin Oczna. 2011;113(4-6):165-7.
  19. Pregnancy and the eye. Kubicka-Trzaska A, Karska-Basta I, Kobylarz J, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2008;110(10-12):401-4. Review. Polish.
  20. Guidance for the treatment of neovascular age-related macular degeneration (AMD). Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska A, Oleksy P, Romanowska-Dixon B. Przegl Lek. 2009;66(11):972-5.
  21. Serum antiretinal antibodies (ARA) in patients with choroidal melanoma–preliminary report. Kubicka-Trzaska A, Karska-Basta I, Krukierek-Małec K. Klin Oczna. 2005;107(10-12):642-5. Polish.
  22. I Karska-Basta, W Pociej-Marciak, A Kubicka-Trząska, B Jakubowska, J Miniewicz-Kurkowska, B Romanowska-Dixon. Leukokoria – diagnostyka różnicowa. Okul. Dypl.: 2015 : T. 5, nr 3, s. 21-37
  23. I Karska-Basta, A Kubicka-Trząska, J Jędrychowska, P Oleksy, Bożena Romanowska-Dixon Miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu obrzęku plamki o różnej etiologii.: Okulistyka 2014 : R. 16, nr 3, s. 74-77
  24. A Kubicka-Trząska, I Karska-Basta. Macula – the place of many pathological Lesions development: Okulistyka 2014 : R. 16, nr 4, s. 15-21
  25. A Kubicka-Trząska, I Karska-Basta, J Miniewicz-Kurkowska, P Oleksy, et al. Results of Intravitreal Aflibercept Treatment in Eyes Resistant to Ranibizumab and Bevacizumab in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration. Okulistyka: 2014 : R. 16, wyd. spec. czerwiec, s. 9-13
  26. J Kobylarz, I Karska-Basta, B Romanowska-Dixon. Leczenie siatkówczaka Okulistyka po Dyplomie: 2014 : T. 4, s. 10-21
 • dr n. med.
  Piotr Oleksy

  2007 – 2014 pracował w Szpitalu Uniwersyteckim UJ w Krakowie.

  Schorzeniami siatkówki w tym AMD zajmuje się od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenie nabierał w trakcie specjalizacji w Klinikach w kraju jak również na stażach w wiodących ośrodkach Europejskich. Jest autorem i współautorem wielu artykułów drukowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą oraz referatów wygłaszanych na międzynarodowych Sympozjach. W 2013r z wyróżnieniem obronił  pracę doktorską pt:” Charakterystyka kliniczna i standaryzacja postępowania u pacjentów z rozpoznanym ograniczonym naczyniakiem naczyniówki” za co w 2014r otrzymał nagrodę nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. Prof. Marka Sycha

  Ukończone szkoły

  • Uniwersytet Jagielloński CMUJ
  • Faculte de Medecine Rene Descartes Paris 5 Universite de Medicine Paris V, Francja
  • Faculte de Medecine de Strasbourg – Universite Louis Pasteur, Francja

  Praktyki Zawodowe:

  • 10.2006 – 06.2007 – Faculte de Medecine de Strasbourg – Universite Louis Pasteur, Francja – program  Sokrates-Erasmus
  • 03.2007 – Universite Luis Pasteur; Service de Ophtalmologie, Strasbourg, Francja (oddział okulistyki)
  • 21.01.2013-17.02.2013 – Staż chirurgiczny w oddziale okulistycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Antwerpii, Belgia wspieranym przez Europejskie Stowarzyszenie Chirurgów zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS).
  • 20.01.2014-16.02.2014 – Staż chirurgiczny w oddziale okulistycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Dijon, Francja wspieranym przez European Board of Ophthlamology (EBO).

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists

  Publikacje

  • Oleksy P, Krupiński M, Bronikowska M “Efficacy of trranspupillar thermotherapy (TTT) in patients with exsudative age-related macular degeneration (AMD)”, Przegląd Lekarski 2006/63/suplement 2, s.53, p.212
  • Krupiński M, Bronikowska A, Bronikowska M, Oleksy P “Jakie choroby okulistyczne są wskazaniem do porodu metodą cięcia cesarskiego?”, Przegląd Lekarski 2007/64/suplement 1, s.68, p.272
  • Karska-Basta I., Kubicka-Trząska A., Oleksy P., Romanowska-Dixon B.: Współczesne metody leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD). Przegląd Lekarski 2009,66,11,972-975.
  • Pogrzebielski A., Oleksy P, Orłowska-Heitzman J, Romanowska-Dixon B : Alveolar soft-part sarcoma metastasis to the choroid. The American Journal of Case Reports, 2010;11:35-38 2010;11:35-38
  • Oleksy P, Pogrzebielski A, Karska-Basta I, Romanowska-Dixon B: A case of choroidal breast cancer metastasis in a male. – Klinika Oczna 2010;311 (10-12)
  • Oleksy P, Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, Romanowska-Dixon B: Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia barwnikowa  (APMPPE) – dylematy terapeutyczne – Klinika Oczna 2011;112 (4-6):127-130
  • Oleksy PKarska-Basta IKubicka-Trzaska ARomanowska-Dixon B „Ostra martwica siatkówki – case report”. Klin Oczna. 2011;113(4-6):165-7.
  • Oleksy P,  Karska-Basta I, Jakubowska B, Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B: „Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej (PDT) u chorego leczonego z powodu objawowego ograniczonego naczyniaka naczyniówki – Okulistyka po Dyplomie 2012/01
  • Oleksy PKarska-Basta IKubicka-Trzaska A, Pociej W, Romanowska-Dixon B: „Naczyniak włośniczkowy siatkówki czy warto wykonać pars plana witrektomię ? – case report – Okulistyka (2/2014)
  • Pociej W, Karska-Basta I, Kolar L, Oleksy PRomanowska-Dixon B: „ Terapia fotodynamiczna u pacjenta z przewlekłą centralną surowiczą chorioretinopatią – opis przypadku – Klinika Oczna (2014,116(1))
  • Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Joanna Miniewicz-Kurkowska, Piotr Oleksy, Monika Węglarz, Joanna Kobyblarz, Bożena Romanowska-Dixon „Wyniki leczenia doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem opornych na leczenie ranibizumabem i/lub bewacyzumabem” – Okulistyka (06/2014)
  • Oleksy P, Karska-Basta I, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B „Diagnostyka i leczenie ograniczonych naczyniaków naczyniówki” – Okulistyka 1/2017
  • Oleksy P „Skuteczność ranibizumabu w idiopatycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej – opis serii przypadków” – Ophthatherapy 03/2017 vol. 4/NR1(13)
 • Lek. med.
  Weronika Płutniak

  Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Specjalizację z zakresu okulistyki odbyła w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje od 2008r. W swojej dotychczasowej pracy nabyła doświadczenie z zakresu diagnostyki i leczenia chorób oczu u dzieci i dorosłych. Przyjmuje Pacjentów w każdym wieku, także dzieci. Diagnozuje schorzenia przedniego odcinka oka, jaskrę, zaćmę i zaburzenia tylnego odcinka oka, w szczególności z zakresu onkologiii okulistycznej, chorób siatkówki. Wykonuje badania diagnostyczne (OCT, angiografia fluoresceinowa, indocyjaninowa) oraz przeprowadza leczenie (laseroterapia, PDT, iniekcje doszklistkowe anty-VEGF).

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
 • dr n. med.
  Anna Leśniak

  Specjalizację z zakresu okulistyki odbyła w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej. Rozwój zawodowy oparty jest o zainteresowania chorobami wzroku i zaawansowanymi metodami ich leczenia. Praktyka w ramach rezydentury stanowi główne pole doświadczeń w dyscyplinie onkologii okulistycznej.

  Wśród zainteresowań jest również medycyna estetyczna. Doświadczenie zdobyte na licznych szkoleniach, konferencjach i kursach mistrzowskich pozwoliło na podjęcie trwającej już 5 praktyki w gabinetach medycyny estetycznej. Wśród gamy zabiegów znajdują się metody rewitalizacji skóry na bazie osocza bogatopłytkowego, wiele form mezoterapii igłowych, zabiegów antiaging; zabiegi na bazie kwasu hialuronowego i botoxu, a także lifting i korekty estetyczne z użyciem wchłanianych nici, stanowiących alternatywę chirurgii estetycznej.

  Ukończone szkoły

  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział lekarski, 2008
  • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie Kosmetologii, 2010
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, profil biologiczno-chemiczny, 2002

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
 • lek. med.
  Katarzyna Żuber-Łaskawiec

  Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki. Od 2013 roku zdobywa doświadczenie zawodowe na Oddziale Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz specjalistycznych kursach.

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists

  Publikacje:

 • lek. med.
  Magdalena Dębicka-Kumela

  Specjalista okulistyki. W 2013 r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z wyróżnieniem Okręgowej Rady lekarskiej i uzyskała tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie okulistyki. Od 2006 roku pracuje w Klinice Okulistyki w Krakowie, gdzie od początku zajmuje się onkologią okulistyczną. W trakcie dotychczasowej pracy nabyła doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oczu i wzroku.

  Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce znamion barwnikowych, czerniaka naczyniówki, łagodnych i złośliwych guzów i zmian barwnikowych tęczówki, spojówki i powiek. Wykonuje zabiegi wycięcia guzów spojówki, powiek oraz  w zakresie chirurgii okuloplastycznej.

  Jest autorką oraz współautorką wielu artykułów drukowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą oraz referatów wygłaszanych na Międzynarodowych Sympozjach i Konferencjach. Zajmuje się również dydaktyką, prowadząc zajęcia z okulistyki dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.

  Jest autorką oraz współautorką wielu artykułów drukowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą oraz referatów wygłaszanych na Międzynarodowych Sympozjach i Konferencjach. Zajmuje się również dydaktyką, prowadząc zajęcia z okulistyki dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.

 • lek. med.
  Michał Chrząszcz

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie rezydent w trakcie specjalizacji z okulistyki w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując również w Klinice Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – największym ośrodku okulistycznym w Polsce, jednym z wiodących zajmujących się pełną diagnostyką i terapią schorzeń przedniego odcinka oka, w tym przeszczepieniami rogówki i chirurgią refrakcyjną.

  W swojej praktyce zawodowej diagnozuje i leczy schorzenia aparatu ochronnego oka, przedniego odcinka, zaćmę, jaskrę, jak i schorzenia tylnego odcinka – ciała szklistego, siatkówki i nerwu wzrokowego.

  Od początku swojej kariery szczególnie interesuje się chorobami siatkówki, w tym najnowszymi innowacyjnymi technikami diagnostycznymi w chorobach siatkówki jak swept source OCT oraz angiografia-OCT.

  Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach i kursach krajowych oraz zagranicznych. Współautor publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Europejskiego Stowarzyszenia Specjalistów Chorób Siatkówki EuRETINA.

  Prywatnie pasjonat tenisa ziemnego i podróży.

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
  • Członek ESCRS- European Society of Cataract and Refractive Surgeons
 • dr n. med.
  Weronika Pociej-Marciak

  Już w dzieciństwie chciała zostać lekarzem. Konsekwentnie podejmowała kolejne kroki, by jej marznie się ziściło…

  Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje do dziś.

  W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu onkologii okulistycznej, a w 2019 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty okulistyki.

  Systematycznie doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych.

  Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.

  Współautorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz doniesień konferencyjnych, dotyczących głównie schorzeń siatkówki i onkologii okulistycznej. Od 2013 roku członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

  Główny obszar zainteresowań zawodowych to choroby oczu i zaawansowane metody ich leczenia.

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists

  Publikacje:

  1. Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Chrząszcz M., Żuber-Łaskawiec K., Sanak M., Romanowska-Dixon B. Quality of life of patients with central serous chorioretinopathy – a major cause of vision threat among middle-aged individuals. Arch Med Sci 2020, IF 2.38 https://doi.org/10.5114/aoms.2020.92694
  2. Żuber-Łaskawiec K., Kubicka-Trząska A., Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Non-responsiveness and tachyphylaxis to anti-vascular endothelial growth factor treatment in naive patients with exudative age-related macular degeneration. Journal of Physiology and Pharmacology 2019,70(5):779-785. IF 2.544
  3. Ruchała J., Chrząszcz M., Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego. Okulistyka 2019,22(2):21-24.
  4. Karska-Basta I., Kubicka-Trząska A., Chrząszcz M., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Toxocara Optic Disc Granuloma : Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography Findings. Case Reports in Ophtalmology 2019,10(3):339-343.
  5. Chrząszcz M., Gerba-Górecka K., Jakubowska B., Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Zastosowanie ultrabiomikroskopii w praktyce okulistycznej. Okulistyka 2019, 22(2):3-6.
  6. Karska-Basta I, Chrząszcz M, Kubicka-Trząska A, Pociej-Marciak W, Markiewicz A, Romanowska-Dixon B. Charakterystyka druz z zastosowaniem współczesnych multimodalnych metod obrazowania siatkówki. Klinika Oczna 2018; 3: 144-149.
  7. Oleksy P, Karska-Basta I, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B. Diagnostyka i leczenie ograniczonych naczyniaków naczyniówki. Okulistyka 2017; 1: 18-26.
  8. Leśniak A, Kubatko-Zielińska A, Klimek M, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B, Kwinta P. Ocena wywołanych potencjałów wzrokowych u 4-letnich dzieci przedwcześnie urodzonych. Klinika Oczna 2016; 3: 214-219.
  9. Pociej-Marciak W, Karska-Basta I, Kubicka-Trząska A, Romanowska-Dixon B Hypertensive crisis – a serious problem in medical practice. J Clin Exp Ophthalmol 2016; 7 (2): 1-2.
  10. Pociej-Marciak W, Karska-Basta I, Ożóg-Baran J, Kubicka-Trząska A, Filemonowicz-Skoczek A, Romanowska-Dixon B. Antagoniści receptora mineralokortykoidowego w leczeniu przewlekłej centralnej surowiczej chorioretinopatii. Klinika Oczna 2016; 118 (1): 48-54.
  11. Pociej-Marciak W, Karska-Basta I, Kuźniewski M, Kubicka-Trząska A, Romanowska-Dixon B. Sudden visual deterioration as the first symptom of chronic kidney failure. Case Rep Ophthalmol 2015; 6: 394–400.
  12. Karska-Basta I, Pociej-Marciak W, Kubicka-Trząska A, Jakubowska B, Miniewicz-Kurkowska J, Romanowska-Dixon B. Leukokoria – diagnostyka różnicowa. Okulistyka po Dyplomie 2015; 3: 21-37.
  13. Oleksy P, Karska-Basta I, Kubicka-Trząska A, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B. Naczyniak włośniczkowy siatkówki – czy warto wykonać pars plana witrektomię? – opis przypadku. Okulistyka 2014; 2: 52-55.
  14. Pociej W, Karska-Basta I, Kolar L, Oleksy P, Romanowska-Dixon B.  Terapia fotodynamiczna u pacjenta z przewlekłą centralną surowiczą chorioretinopatią – opis przypadku. Klinika Oczna 2014; 1: 28-31.
  15. Leśniak A, Markiewicz A, Pociej-Marciak W, Kulig-Stochmal A, Michalik-Wójcik A, Romanowska-Dixon B. Chłoniak przydatków oka typu MALT – opis przypadku. Okulistyka 2014; 1: 72-74.
  16. Pociej-Marciak W, Markiewicz A, Leśniak A, Romanowska-Dixon B. Czerniak spojówki i rogówki – opis przypadku. Okulistyka 2013; 4: 7-8.
 • lek. med.
  Lucyna Kolar

  Ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2012 r zdobywała doświadczenie zawodowe w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Odbyła roczny staż w Klinice Okulistycznej Fondation Ophtalmologique de Rothschild w Paryżu na oddziale neurookulistyki i stanów nagłych w okulistyce w 2013 roku, ponadto ukończyła roczny staż na Oddziale Chorób Siatkówki Szpitala Uniwersyteckiego w Wersalu w 2014 r.

  Od 2013 r jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Société Française d’Ophtalmologie oraz Europejskiego Stowarzyszenia ESCRS (European Society of Cataracta and Refractive Surgeons) oraz EURETINA (European Society of Retina).

  Posiada dyplom ukończenia kursu z dziedziny chorób zapalnych oka w 2014r w Paryżu i Onkologii Okulistycznej z Instytutu Curie w Paryżu.
  Stale podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na konferencje, kursy i szkolenia – odbyła m.in kurs z laseroterapii w okulistyce, Leczenia Zwyrodnienia Plamki Żółtej związanej z wiekiem, warsztaty z chirurgii zaćmy.

  Włada biegle językiem angielskim, francuskim i czeskim.

  Jest pasjonatką teatru, podróży i gotowania.

  Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
 • lek. med.
  Wanda Belec-Karska

  lek. med. : specjalista chorób wewnętrznych i specjalista

  kardiolog, prezes zarządu Podgórskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej „AMIMED” Kraków, kierownik Poradni Kardiologicznej;

  Prowadzi Prywatny Gabinet Kardiologiczny przy ul Dietla 19 już od 2005 roku.

  Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzenia rytmu serca i choroby wieńcowej, poza tym kardiomiopatii pozawałowej, przewlekłej niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego.

   

  Edukacja:

  • 1972 – absolwentka  Akademi Medycznej w Krakowie
  • 1978 – I stopień spec. z chorób wewnętrznych; 1981 – II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych; 1987 – II st.specjalizacji z kardiologii;
  • 1973 – 1978 asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Biernackiego w Krakowie i spec. pod kier. prof. Henryka Gaertnera; 1978 – 1981 asystent w Klinice Hematologii i spec.pod  kier. prof. Juliana Blicharskiego; 1981 – 1987 st. asystent w I  Klinice Kardiologii i spec. pod kier. prof. Jerzego Pawła Dubiela, ostatnie 6 miesięcy w Instytucie Kardiologii w Aninie;
  • 1987 -1989 lek. spec. w Poradni Kardiologicznej Kraków-Śródmieście;
  • od 1997 kierownik Poradni Kardiologicznej Kraków-Podgórze, po przekształceniu od 2000 prezes zarządu Podgórskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej „AMIMED” Kraków ul. Szwedzka Uzyskała jedną z pierwszych w Krakowie specjalizacji z kardiologii i dogłębne wykształcenie internistyczne, poszerzające znacznie kompetencje lekarza, wykorzystane w prowadzonej poradni kardiologicznej, co przekłada się na ogromne zaufanie pacjentów.
 • dr n. med.
  Hanna Dziedzic-Oleksy

  Dr n. med. Hanna Dziedzic-Oleksy ukończyła studia medyczne w Uniwersytecie  Jagiellońskim Collegium Medicum. W latach 2008-2016 pracowała w Klinice Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. W 2013r uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych oraz otrzymała za swoją rozprawę nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. Prof. Marka Sycha. W 2016 uzyskała tytuł specjalisty kardiologii. Jest certyfikowanym ultrasonografistą w zakresie badań  dopplerowskich naczyń szyjnych i kręgowych. Odbyła liczne szkolenia i praktyki w kraju i za granicą; m.in. University of Rochester Medical Center (Stany Zjednoczone), Charite Univaersitatmedizin (Niemcy), Deutsches Herzzentrum (Niemcy). Jest autorką i współautorką licznych publikacji w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach Polskiego Forum Profilaktyki oraz w Podręczniku Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia. Obecnie zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką chorób serca i układu krążenia.

  Specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu:

  • Choroba wieńcowa
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Migotanie przedsionków
  • Choroby zastawek serca
  • Tętniaki aorty
  • Wrodzone wady serca u dorosłych
  • Niewydolność serca
  • Choroby serca u kobiet w ciąży

  Praktyki zawodowe:

  • Staż kardiologiczny w Herz- und Kreislaufzentrum, Rotenburg a.d. Fulda, Niemcy
  • Stypendium naukowe w Strong Memorial Hospital, University of Rochester, School of Medicine and Dentistry, Rochester, New York, USA
  • Stypendium naukowe, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany
  • Staż w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki tętniaków aorty piersiowej, Deutsches Herzzentrum, Berlin, Germany.

  Publikacje:

  1. Kopeć G, Podolec M, Dziedzic H, Sobień B., Podolec.P.: Czy Polacy wiedzą jak postąpić, gdy pojawią się u nich objawy zawału serca? Kardiol Pol 2009 2009; 67(9), Supl V.
  2. Kopeć G, Podolec M, Dziedzic H, Sobień B.: The concept of arterial stiffness in cardiovascular disease prevention. Kardiol Pol. 2010 Mar;68(3):364-8
  3. Kopec G, Sobien B, Podolec M, Dziedzic H, Zarzecka J, Loster B, Pajak A, Podolec P. Knowledge of  a patient-dependant phase of acute myocardial infarction in Polish adults: the role of physician’s advice. Eur J Public Health. 2010 Aug 23. wskaźnik Impact Factor ISI: 2.728
  4. Plazak W, Kopec G, Tomkiewicz-Pajak L, Rubis P, Dziedzic H, Suchon E, Kostkiewicz M, Olszowska M, Musial J, Podolec P. Heart structure and function in patients with generalized autoimmune diseases: echocardiography with tissue Doppler study. Acta Cardiol. 2011 Apr;66(2):159-65. wskaźnik Impact Factor ISI: 0.605
  5. Plazak W, Gryga K, Dziedzic H, Tomkiewicz-Pajak L, Konieczynska M, Podolec P, Musial J. Influence of atorvastatin on coronary calcifications and myocardial perfusion defects in systemic lupus erythematosus patients: a prospective, randomized, double-masked, placebo-controlled study. Arthritis Research & Therapy, 2011 Jul 20;13(4):R117 wskaźnik Impact Factor ISI: 4.445
  6. Lidia Tomkiewicz-Pajak, Hanna Dziedzic-Oleksy, Jacek Pajak, Maria Olszowska, Monika Komar, Piotr Podolec. Arterial stiffness in adult patients after Fontan procedure. Cardiovasc. Ultrasound 2014 : Vol. 12, art. no. 15, 6 s. wskaźnik Impact Factor ISI: 1.283
  7. Grzegorz Lis, Urszula Czubek, Ewa Jasek, Hanna Dziedzic-Oleksy, Bogusław Kapelak, Jadwiga Nessler, Jerzy Sadowski, Jan Litwin. Histopathological characteristics of bicuspid aortic valve neovascularization and its impact on calcific remodeling and stenosis severity. Exp. Clin. Cardiol. 2014 : Vol. 20, nr 9, s. 5206-5215, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.758
  8. Hanna Dziedzic-Oleksy, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Piotr Wilkołek, Bogdan Suder, Jerzy Sadowski, Piotr Podolec. A 23-year-old woman with Marfan syndrome and spine deformity. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 3 (2013)
  9. Hanna Dziedzic-Oleksy, Monika Komar, Maria Olszowska, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Banyś, Barbara Widlińska, Piotr Podolec. Myxoma of the heart. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 4 (2013)
  10. Hanna Dziedzic-Oleksy, Jakub Podolec, Agnieszka Sarnecka, Jakub Stępniewski, Monika Komar, Grzegorz Kopeć, Piotr Podolec. The association between aortic stenosis and intestinal angiodysplasia – the Heyse’s syndrom. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 7 (2014)
  11. Monika Komoar, Giovanni La Canna, Ula Gancarczyk, Paweł Prochownik, Hanna Dziedzic-Oleksy, Piotr Podolec. Update on Cardiac Tumors – review. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 8 (2014)
  12. Monika Komar, Jakub Stępniewski, Tadeusz Przewłocki, Bartosz Sobień, Hanna Dziedzic-Oleksy, Piotr Podolec. Patient with patent foramen ovale and thrombophilia, after ischemic stroke, acute coronaty syndrome and pulmonary embolism. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 2, No 2 (2015)
  13. Hanna Dziedzic-Oleksy, Barbara Widlińska, Jakub Stępniewski, Agnieszka Sarnecka, Klaudia Knap, Jakub Podolec, Grzegorz Kopeć, Wojciech Płazak, Piotr Podolec. Evaluation of arteria stiffness In patients with coronary atherosclerosis, cardiac syndrome X and systemie lapus erytromatosus. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 2, No 2 (2015)
  14. Podręcznik: Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T. 2 / pod red. Piotra Podolca.  – Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2010:
  15. Piotr Jankowski, Hanna Dziedzic, Kalina Kawecka-Jaszcz. Ciśnienie centralne – metody pomiaru, związek z ryzykiem sercowo-naczyniowym, metody redukcji..
  16. Grzegorz Kopeć, Mateusz Podolec, Hanna Dziedzic, Bartosz Sobień, Piotr Podolec. Koncepcja sztywności tętnic w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.
  17. Podręcznik: Rare cardiovascular diseases : from classification to clinical examples. ed. by Piotr Podolec. Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2013.:
  18. Hanna Dziedzic-Oleksy, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Bogdan Suder, Jerzy Sadowski, Piotr Podolec.
   A 23-year-old woman with Marfan syndrome and spine deformity (RCD code: I-2A.1).
  19. Hanna Dziedzic-Oleksy, Jakub Podolec, Agnieszka Sarnecka, Jakub Stępniewski, Monika Komar, Grzegorz Kopeć, Piotr Podolec. A 62-year-old woman with Heyde’s syndrome (RCD code: VIII-1).
  20. Hanna Dziedzic-Oleksy, Monika Komar, Maria Olszowska, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Barbara Widlińska, Robert Banyś, Piotr Podolec. Myxoma of the heart (RCD code: VI-1A.1).
  21. Monika Komar, Giovanni La Canna, Jakub Podolec, Hanna Dziedzic-Oleksy, Maria Olszowska, Piotr Podolec. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy: perspective of the Centre for Rare Cardiovascular Diseases.
  22. Barbara Widlińska, Monika Komar, Hanna Dziedzic-Oleksy, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Piotr Podolec. Fibroma in the intraventricular septum (RCD code: VI-1A.2).
  23. Izabela Karch, Monika Komar, Hanna Dziedzic-Oleksy, Maria Olszowska, Piotr Podolec. Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum (RCD code: VI-1A.3a).
  24. Izabela Karch, Monika Komar, Hanna Dziedzic-Oleksy, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Anna Kabłak-Ziembicka, Maria Olszowska, Piotr Podolec. Mitral annular calcification (RCD code: VI-4D.2).
  25. Monika Komar, Jakub Stępniewski, Tadeusz Przewłocki, Bartosz Sobień, Hanna Dziedzic-Oleksy, Maria Lelakowska, Piotr Podolec. Patient with patent foramen ovale and thrombophilia, after ischemic stroke, massive pulmonary thromboembolism, (RCD code: IV-4D).